• طرح توسعه حرم شاهچراغ
  اختتامیه همایش ملی توسعه کالبدی فضایی
  نگاهی بر طرح هادی روستایی
 • سخنرانی مهندس تابش - جشن عید غدر
  مصاحبه مهندس مهدیان - مسکن روستایی
  مصاحبه مهندس مهدیان - واحد مرکزی خبر
  نشست خبری - مهندس شاملو و مهندس مهدیان
  سخنرانی حاج آقا رضایی در نماز جمعه
  سخنرانی مهندس شاملو - طرح هادی روستایی
  سخنان رئیس بنیادمسکن در خصوص کپرنشینی
  سخنرانی مهندس تابش - بنیاد مسکن


 •